Varhaiskasvatus

Leikkikoulullamme on kiinteä päivärytmi sekä viikoittaiset aktiviteetit. Päivärytmi koostuu ohjatun toiminnan, tuetun ja vapaan leikin, ruokailuaikojen, ulkoilun ja levon  vuorottelusta. Päivärytmi muokataan kullekin ryhmälle sopivaksi. Viikoittainen toiminta koostuu monipuolisesta tuetusta ja vapaasta leikistä, liikunnasta, kädentöistä, musiikista, lukemisesta ja yhdessäolosta. Meillä leikkivät myös aikuiset. Lapsen osallisuutta ja toimijuutta tuetaan ja hän pääsee vaikuttamaan oman ryhmänsä toimintaan.

Tarjoamme lapsellenne turvallisen ympäristön, jossa hänellä on vapaus ja mahdollisuus kehittyä sosiaalisesti, fyysisesti ja psyykkisesti ilmapiirissä, jossa tuemme lapsesi itseluottamusta ja autamme myönteisten oppimiskokemuksien ja elämänasenteen hankkimista.

Täydellinen kielikylpymenetelmä

Leikkikoulumme varhaiskasvatuksessa käyttämää menetelmää kutsutaan varhaiseksi täydelliseksi kielikylvyksi (early total immersion). Kielikylpymenetelmässä opettajamme ja muu henkilökuntamme käyttävät kaikissa arjen tilanteissa ainoastaan englantia, jolloin englannin kieli tulee lapsellesi tutuksi päivittäin toistuvien rutiinien avulla sekä innostavien aktiviteettien myötä.

Kielikylvyn toteuttamisessa käytämme luovuutta ja kärsivällisyyttä ohjatessamme lastasi ja varmistamme vieraan kielen ymmärtämisen monipuolisin keinoin ilman suomen kieltä, esimerkiksi kuvakorteilla, elekielellä ja muilla apukeinoilla. Usein lapset myös auttavat toisiaan ymmärtämään, esimerkiksi suomentamalla opettajan sanomia asioita tai näyttämällä mallia.

Toimintamme on lapsilähtöistä ja lapsesi oppii englantia päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa opettajien ja toisten lasten kanssa, jonka lisäksi rohkaisemme häntä käyttämään jo oppimaansa englannin kieltä. Poikkeustilanteissa (esim. loukkaantuminen) keskustelemme lapsesi kanssa kahdestaan suomen kielellä, jolloin saamme hänet rauhoittumaan ja selvitettyä mikä on hätänä.

Lapsesi oppii englantia tehokkaasti kielikylpymenetelmän avulla ja samalla suomen kieli kehittyy luonnollisesti, kun lapset puhuvat keskenään myös suomea. Varsinaisesti suomen kielen opettaminen on kodin vastuulla, joten kannustamme huoltajia samoilla neuvoilla, joita neuvola antaa; lukekaa paljon lapsellenne, loruilkaa ja keskustelkaa. Näin takaamme yhdessä lapsellesi hyvän suomen kielen oppimisen englannin kielen rinnalla.

Toiminnallisuus

Leikkikoulumme toiminnallisuus perustuu lapsilähtöisiin aktiviteetteihin sekä käsitykseen lapsesta aktiivisena toimijana. Niin arjen taitojen kuin englanninkielenkin kohdalla, oppimista tapahtuu kaikkialla ja se on kokonaisvaltaista. Aktiviteeteissa hyödynnämme lapsesi luontaista uteliaisuutta sekä halua oppia, kerrata ja toistaa uusia taitoja ja asioita. Tukeaksemme lapsesi englannin kielen ja taitojen oppimista, selvitämme lapsesi mielenkiinnon kohteita, osaamista sekä aikaisempia kokemuksia.

Leikkikoulumme toiminnallisuudessa yhdistyvät toiminta, tunteet, ajatukset, kokemukset, aistit, tiedot ja taidot. Toiminnallisuuden keinoina käytämme lapsesi tapaa oppia leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla, kokeilemalla, taiteella, draamalla sekä erilaisia tehtäviä tekemällä samalla itseään ilmaisten. Toiminnallisuuden ympärille rakennamme turvallisen ympäristön, jolloin lapsesi saa kokea oppimisen iloa ja myönteisiä tunnekokemuksia, sekä turvallisesti kokeilla ja kehittyä.

Leikkikoulumme toiminnallisuudessa vapaalla leikillä on tärkeä rooli ohjattujen aktiviteettien rinnalla. Leikki on osa jokapäiväistä arkea toimien luonnollisena tapana harjoitella itsensä ilmaisemista sekä sosiaalisia taitoja. Lapset saavat uusia ystäviä ja he oppivat olemaan ryhmän jäseniä sekä jakamaan ja odottamaan omaa vuoroaan. Hyvien käytöstapojen harjoitteleminen kuuluu myös ryhmien arkeen ja he oppivat hyväksymään erilaisuutta ja ottamaan toiset huomioon.

Mahdollisuuksien mukaan Leikkikoulumme kokopäiväryhmät käyvät erilaisilla retkillä, elokuvissa, teattereissa, museoissa ja uimahallissa. Tutustumme lähiympäristöön kaupunkikävelyillä sekä retkillä metsiin ja lähipuistoihin. Toteutamme myös muutaman kerran vuodessa aktiviteetteja yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa (esim. Päivisfutis) ja vietämme kevätretkipäivää yhdessä vanhempien kanssa.

Teemat

Toiminnallisuuden tukena käytämme erilaisia teemoja. Teemat ovat opettajiemme päättämiä ja jakautuvat vuosi-, kuukausi-, viikko- ja päiväteemoihin. Jokaisella ryhmällä on omat teemansa ja jokainen ryhmä muokkaa ja jakaa haluamansa teemat ryhmälle parhaiten sopivaksi.

Esimerkiksi ryhmän vuoden teemaksi on valittu karhut ja jokainen pienryhmä saa nimensä syyslukukaudelle jonkin karhun mukaan; on jääkarhut, pandakarhut ja ruskeakarhut. Vuoden aikana jokaiselle kuukaudelle on oma teemansa, jossa karhut seikkailevat, ja yhden kuukauden teema on esim. luonto. Jokainen kuukausi on jaettu viikkokohtaisesti omiin teemoihinsa ja luonto-teema on jaettu neljään osaan viikkojen perusteella, esim. maa, vesi, kasvit ja ilma.

Viikolla tutkimme aihetta päivittäisten teemojen mukaan. Esimerkiksi viikon teemana on vesi; maanantaina lelupäivänä pyydämme lasta tuomaan pienen lelun, jolla hän voi leikkiä vedessä. Tiistaina tunnustelemme kylmää ja lämmintä vettä, havainnoimme mitä vedelle käy pakkasessa ja tutkimme veden sulamista jäätymisen jälkeen. Keskiviikkona tutustumme aiheeseen taiteen kautta ja maalaamme vesiväreillä vedenalaisia tunnelmia. Torstaina musiikissa kuuntelemme vedensolinaa ja yritämme matkia soittimilla sateen ääniä. Perjantaina mahdollisuuksien mukaan käymme uimassa tai tutustumme aiheeseen muuten liikunnan keinoin.

Lomat ja juhlat

Leikkikoulumme noudattaa Lahden alueen koulujen loma-aikoja ja juhlimme kaikkia lukuvuoteen liittyviä juhlapäiviä sekä tutuimpia englantilaisen kielialueen juhlapyhiä. Lomien ja juhlien päivämäärät ja ajat ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti.

Syyslukukaudella vietämme syyslomaviikkoa (viikko 43) normaalisti junioreiden ja senioreiden kanssa, mutta koululaisten iltapäiväryhmä on kiinni tämän viikon. Isänpäivää edeltävällä viikolla kutsumme juniori- ja senioriryhmien isät ja isoisät kanssamme juhlimaan ja nauttimaan lasten esityksistä. Itsenäisyyspäivänä (6.12.) sekä joulun ja uuden vuoden välisenä aikana olemme kiinni. Ennen joululomalle siirtymistä vietämme Leikkikoulun kaikkien ryhmien yhteistä joulujuhlaa Vaahterasalissa. Joulujuhla on koko perheen iltajuhla.

Kevätlukukaudella olemme kiinni hiihtolomaviikolla (viikko 9), pääsiäisenä (pitkäperjantai ja 2.pääsiäispäivä), vappuna (1.5.) sekä helatorstaina. Äitienpäivää edeltävällä viikolla kutsumme juniori- ja senioriryhmien äidit ja isoäidit yhdessä juhlimaan ja katsomaan lasten esityksiä Leikkikoululle. Kevätlukukauden lopussa vietämme koko perheen kevätjuhlaa Vaahterasalissa, johon kaikki Leikkikoulumme ryhmät osallistuvat. Samalla juhlimme senioreiden valmistumista Leikkikoulusta ja toivotamme heille onnea esikoulutaipaleelle.

Syyslukukaudella juhlimme yhdessä junioreiden ja senioreiden kanssa halloweenia, kiitospäivää (Thanksgiving) ja itsenäisyyspäivää. Kevätlukukaudella juhlimme yhdessä ystävänpäivää ja vappua sekä vietämme talviurheilupäivää ulkona. Lisäksi juniorit ja seniorit vierailevat Lahden Ristinkirkossa kahdesti vuoden aikana, jouluna ja pääsiäisenä. Koululaiset viettävät juhlia oman ryhmänsä kesken eivätkä vieraile kirkossa.

Ulkoilu

Toiminnallisuus näkyy myös ulkoilussa. Leikkikoulumme kaikki ryhmät ulkoilevat samassa puistossa sairaalanpuiston leikkialueella. Sään ja mahdollisuuksien mukaan jokainen ryhmämme ulkoilee päivän aikana kahdesti; juniorit ja seniorit aamupäivällä ennen lounasta ja koululaiset koulupäivän jälkeen ennen välipalaa. Kaikki ryhmämme ulkoilevat vielä yhdessä ennen kotiinlähtemistä. Toisinaan teemme retkiä myös muihin lähipuistoihin ja -metsiin.

Sairaalanpuiston leikkialue on kokonaan aidattu ja Leikkikoulullamme on siellä käytössä oma lukollinen lelulaatikko, jossa säilytämme erilaisia leluja aina vuodenaikojen mukaan. Leikkialueelta löytyy mm. keinualue, liukumäki, iso hiekkalaatikko, kaivuri, iso kiipeilyverkko ja omaksi alueekseen rajattu hiekkakenttä esim. pallopeleille. Kaikki ryhmämme siirtyvät puistoon turvallisesti opettajiemme johdolla.

Sairaalanpuiston leikkialue, Harjukatu 52, 15140 Lahti

Lisää Sairaalanpuiston leikkialueesta:
https://www.lahtipuistoilee.fi/sairaalapuisto.html

Mustankallion väestönsuojan telinevoimistelusali

Leikkikouluryhmillämme on käytössään Mustankallion väestönsuojan telinevoimistelusalivuoro. Syyslukukaudella juniorit käyvät voimistelusalissa kerran kuukaudessa ja seniorit kolme kertaa kuukaudessa. Kevätlukukaudella juniorit ja seniorit käyvät voimistelusalissa vuoroviikoin. Iltapäivähoitoryhmä käy voimistelusalissa kerran viikossa lukukauden ympäri. Voimistelusalivuorot ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti. Telinevoimistelusalin koko on 600m2.

Mustankallion väestönsuojan telinevoimistelusali, Tunnelikatu 2, 15140 Lahti

Telinevoimistelusalin oven yläpuolella on keltainen kyltti, jossa lukee ”VOIMISTELU”.

Vieritä ylös