Ryhmät

Leikkikoulussamme arjen tilanteissa tapahtuva hoito, kasvatus ja ohjatut aktiviteetit painottuvat eri tavoin eri-ikäisten lasten toiminnassa.
Leikkikoulumme lapset on jaettu iän ja kehitystason mukaan eri ryhmiin:

Juniorit 2-4 v.

Kokopäiväryhmä

Seniorit 4-5 v.

Kokopäiväryhmä

Iltapäivä­hoitoryhmä

Esikoululaiset & 1. luokkalaiset

Juniorit 2-4 v.

Juniori-ryhmässä lapset ovat 2-4 vuoden ikäisiä ja ryhmässä on tilaa 21 lapselle. Ryhmään otetaan pääasiassa 3-4 vuotiaita, mutta jos tilaa on, mukaan mahtuu myös muutama 2 -vuotias. Ryhmä koostuu lukuvuoden aikana aloittaneista sekä toista vuotta englantia opettelevista lapsista. Junioreissa on kolme kokopäiväistä opettajaa sekä yksi puolipäiväinen opettaja aamupäivässä. Aikaisempaa englannin kielitaitoa ei vaadita. Toivomme kuitenkin, että lapsen oma äidinkieli on alkanut kehittyä puhevaiheeseen ja kannustamme vaipattomuuteen tai sen harjoitteluun heti hoidon alkaessa.

Juniori-ryhmässä opettajat käyttävät ainoastaan englantia ja lapset oppivat kieltä nopeasti samoina toistuvien päivittäisten toimintojen avulla. Päivät koostuvat leikeistä, naurusta, ulkoiluista, aktiviteeteista, ruokailuista ja lepohetkestä. Laulamme ja askartelemme sekä liikumme sisällä ja ulkona. Aktiviteeteissa lapset on jaettu pienryhmiin, jotta pystymme huomioimaan jokaisen lapsen yksilöllisesti. Junioreissa aktiviteetit koostuvat pitkälti leikeistä, liikkumisesta, musiikista, draamasta ja kirjoista, ja käytämme aktiviteettien tukena mm. elekieltä, kuvakortteja ja muita apukeinoja. Usein lapset myös auttavat toisiaan ymmärtämään, esimerkiksi suomentamalla opettajan sanomia asioita tai näyttämällä mallia.

Junioreissa jokaiselle kuukaudelle ja viikolle on oma teemansa ja eri viikonpäivinä teemaa käydään läpi erilaisten aktiviteettien kautta. Maanantaisin on lelupäivä ja vapaan leikin lisäksi viikon aiheeseen tutustutaan lelujen avulla. Tiistaisin on aamupiiri ja keskiviikkona harjoittelemme käsitöitä ja askartelua. Torstaisin aiheeseen lähestytään musiikin avulla ja perjantaisin on liikuntapäivä joko sisällä tai ulkona.

Seniorit 4-5 v.

Seniori-ryhmässä lapset ovat 4-5 vuoden ikäisiä ja ryhmässä on tilaa 24 lapselle. Lapset siirtyvät ryhmään usein junioreista, mutta voivat aloittaa Leikkikoulun suoraan myös tässä ryhmässä eikä aikaisempaa englannin kielitaitoa ei vaadita. Seniori-ryhmä koostuu 1-2 vuotta junioriryhmässä olleista lapsista, toista vuotta englantia opettelevista lapsista senioriryhmässä ja lukukauden aikana aloittavista lapsista. Seniori-ryhmässä on kolme kokopäiväistä opettajaa sekä yksi puolipäiväinen opettaja aamupäivässä.

Seniori-ryhmässä opettajat käyttävät ainoastaan englantia rohkaisten lapsia käyttämään oppimaansa kieltä koko ajan enemmän. Useimmissa aktiviteeteissa ryhmä jaetaan kahtia, jolloin pystymme huomioimaan jokaisen lapsen yksilöllisemmin. Samalla tarjoamme lapsille rauhallisemman ja paremman keskittymiseen mahdollistavan oppimisympäristön. Senioreissa päivät koostuvat leikeistä, naurusta, ulkoiluista, aktiviteeteista, ruokailuista ja lepohetkestä.

Senioreissa jokaiselle kuukaudelle ja viikolle on oma teemansa ja eri viikonpäivinä teemaa käydään läpi erilaisten aktiviteettien avulla. Maanantaisin on lelupäivä ja vapaan leikin lisäksi opetellaan lelujen avulla esimerkiksi jakamista. Tiistaisin on esikoulupäivä, jolloin teemaan tutustutaan mm. numeroiden ja pöytätehtävien kautta. Keskiviikkoisin teema kulkee mukana käsitöissä ja askartelussa. Torstaisin aiheeseen sukelletaan musiikin avulla ja perjantaisin on liikuntapäivänä joko sisällä tai ulkona. Opettajamme käyttävät aktiviteettien tukena mm. elekieltä, kuvakortteja ja muita apukeinoja. Usein lapset myös auttavat toisiaan ymmärtämään, esimerkiksi suomentamalla opettajan sanomia asioita tai näyttämällä mallia.

Hakeminen Tiirismaalle englanninkieliseen esikouluun.

Seniori-ryhmästä suurin osa lapsista jatkaa esiopetukseen. Olemme rakentaneet mahdollisuuden englanninkielen oppimisen jatkumoon yhdessä Tiirismaan englanninkielisten luokkien kanssa. Englanninkieliseen esiopetukseen oppilaat valitaan kielellistä valmiutta mittaavan soveltuvuuskokeen avulla. Oppilailta ei tässä vaiheessa edellytetä englannin kielen taitoa. Soveltuvuuskokeita on kaksi, suomenkielisille sekä englanninkielisille pyrkijöille.

Tiirismaan englanninkieliseen esiopetukseen pyrkiessä hakijan asuinkunnan on oltava Lahti ja hakijan tulee täyttää ilmottautumisvuoden aikana kuusi vuotta. Ilmoittautuminen testeihin alkaa alkuvuodesta, jolloin jaamme vanhemmille tietoa mm. esikoulun esittelytilaisuudesta sekä hakemisen ajankohdasta. Peruskoululuokille voi pyrkiä suoraan ja tällöin testataan englanninkielen osaamisen taso. Tiirismaan koulu vastaa hakutuloksista ja muusta ilmoittamisesta.

Tarjoamme iltapäivähoitoa esikoululaisille ja 1.luokkalaisille.

Iltapäivä­hoitoryhmä
(esikoululaiset ja 1.luokkalaiset)

Iltapäivähoitoryhmämme koostuu esikoululaisista ja 1.luokkalaisista. Ryhmäkoko on n. 26 lasta ja ryhmässä on kaksi opettajaa. Esikoululaiset tulevat meille pääsääntöisesti Tiirismaan englanninkielisestä esikoulusta ja 1.luokkalaiset Tiirismaan englanninkielisiltä luokilta. Iltapäivähoitoryhmäämme tulee lapsia myös suomenkielisestä Onnelantien esikoulusta, jolloin edellytämme lapsilta perustaitoja englanninkielestä. Ensisijaisesti tarjoamme hoitoa lapsille, jotka ovat olleet meillä päivähoitoryhmissä, mutta vuosittain muutama uusikin lapsi mahtuu mukaan.

Iltapäivätoiminta alkaa heti koulupäivän päätyttyä ja haemme Tiirismaan ja Onnelantien esikoululaiset sekä Tiirismaan 1.luokkalaiset koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoimintamme tukee hyvin lapsen kielen oppimista Tiirismaan englanninkielisessä koulussa ja vahvistaa jo opittuja taitoja. Suomenkielisestä esikoulusta tulevat lapset säilyttävät päivähoitoryhmissä oppimansa ja pystyvät myös kehittämään kielitaitoaan.

Iltapäivähoitoryhmämme tarjoaa lapsellenne turvallisen iltapäivän, joka koostuu erilaisista aktiviteeteistä ystävien kanssa. Viikoittainen aikataulu ja aktiviteetit muokataan ryhmien lukujärjestysten mukaan. Aktiviteetteihin kuuluvat mm. erilaiset kädentaidot ja askartelu, musiikki, laulut ja lorut, liikunta sekä lelupäivä ja vapaa leikki. Lisäksi ulkoilemme joka päivä, sään salliessa kahdesti
päivässä.

Vieritä ylös