Ryhmät

Leikkikoulussamme arjen tilanteissa tapahtuva hoito, kasvatus ja opetus painottuvat eri tavoin eri-ikäisten lasten toiminnassa.
Leikkikoulumme lapset on jaettu iän ja kehitystason mukaan eri ryhmiin:

Juniorit 2-4 v.

Kokopäiväryhmä

Seniorit 4-5 v.

Kokopäiväryhmä

Iltapäivä­ryhmät/ Eskarit

Esikoululaiset (iltapäivä- tai kokopäiväryhmä) & 1. luokkalaiset

Juniorit 2-4 v.

Juniori-ryhmässä lapset ovat 2-4 vuoden ikäisiä ja ryhmässä on tilaa 21 lapselle. Ryhmään otetaan pääasiassa 3-4 vuotiaita, mutta jos tilaa on, mukaan mahtuu myös muutama 2 -vuotias. Ryhmä koostuu lukuvuoden aikana aloittaneista sekä toista vuotta englantia opettelevista lapsista. Junioreissa on kolme kokopäiväistä opettajaa sekä yksi puolipäiväinen opettaja aamupäivässä. Aikaisempaa englannin kielitaitoa ei vaadita. Toivomme kuitenkin, että lapsen oma äidinkieli on alkanut kehittyä puhevaiheeseen ja kannustamme vaipattomuuteen tai sen harjoitteluun heti hoidon alkaessa.

Juniori-ryhmässä opettajat käyttävät ainoastaan englantia ja lapset oppivat kieltä nopeasti samoina toistuvien päivittäisten toimintojen avulla. Päivät koostuvat leikeistä, naurusta, ulkoiluista, ohjatusta toiminnasta, ruokailuista ja lepohetkestä. Laulamme ja askartelemme sekä liikumme sisällä ja ulkona. Ohjatussa toiminnassa lapset on jaettu pienryhmiin, jotta pystymme huomioimaan jokaisen lapsen yksilöllisesti. Junioreissa ohjattu toiminta koostuu pitkälti leikeistä, liikkumisesta, musiikista, draamasta ja kirjoista, ja käytämme  tukena mm. elekieltä, kuvakortteja ja muita apukeinoja. Usein lapset myös auttavat toisiaan ymmärtämään, esimerkiksi suomentamalla opettajan sanomia asioita tai näyttämällä mallia.

Junioreissa jokaiselle kuukaudelle ja viikolle on oma teemansa ja eri viikonpäivinä teemaa käydään läpi monipuolisen toiminnan kautta. Maanantaisin on lasten kokous ja leikin lisäksi suunnittelemme viikon toimintaa yhdessä lasten kanssa. Kokoonnumme aamuisin yhteiseen aamuhetkeen, josta päivän touhut, leikit ja ohjattu toiminta jatkuvat pienryhmissä. Toimintamme on monipuolista sisältäen päivittäin mm. kädentaitojen harjoittelua, laulua, musiikkia, liikuntaa, retkiä, ulkoilua ja lukemista. Leikki ja leikin avulla oppiminen on meillä keskiössä. Aikuiset leikkivät yhdessä lasten kanssa rikastuttaen leikkiä ja tuomalla siihen pedagogista näkökulmaa.

Juniori -ryhmän 3-4 -vuotiaat käyvät Mustankallion tunnelin liikuntatilassa joka toinen perjantai. 

 

Seniorit 4-5 v.

Seniori-ryhmässä lapset ovat 4-5 vuoden ikäisiä ja ryhmässä on tilaa 21 lapselle. Lapset siirtyvät ryhmään usein junioreista, mutta voivat aloittaa Leikkikoulun suoraan myös tässä ryhmässä eikä aikaisempaa englannin kielitaitoa ei vaadita. Seniori-ryhmä koostuu 1-2 vuotta junioriryhmässä olleista lapsista, toista vuotta englantia opettelevista lapsista senioriryhmässä ja lukukauden aikana aloittavista lapsista. Seniori-ryhmässä on kolme kokopäiväistä opettajaa sekä yksi puolipäiväinen opettaja aamupäivässä.

Seniori-ryhmässä opettajat käyttävät ainoastaan englantia rohkaisten lapsia käyttämään oppimaansa kieltä koko ajan enemmän. Useimmissa aktiviteeteissa ryhmä jaetaan kahtia, jolloin pystymme huomioimaan jokaisen lapsen yksilöllisemmin. Samalla tarjoamme lapsille rauhallisemman ja paremman keskittymiseen mahdollistavan oppimisympäristön. Senioreissa päivät koostuvat leikeistä, naurusta, ulkoiluista, ohjatusta toiminnasta, ruokailuista ja lepohetkestä.

Senioreissa jokaiselle kuukaudelle ja viikolle on oma teemansa ja eri viikonpäivinä teemaa käydään läpi monipuolisen ohjatun toiminnan avulla. Maanantaisin on lasten kokous, jossa toimintaa suunnitellaan ja viikon teemaa käydään yhdessä lasten kanssa läpi. Vapaan ja tuetun leikin lisäksi opetellaan lelujen avulla esimerkiksi jakamista. Tiistaisin on esikoulupäivä, jolloin teemaan tutustutaan mm. numeroiden ja pöytätehtävien kautta. Keskiviikkoisin teema kulkee mukana käsitöissä ja askartelussa. Torstaisin aiheeseen sukelletaan musiikin avulla ja perjantaisin on liikuntapäivänä joko sisällä tai ulkona. Opettajamme käyttävät toiminnan tukena mm. elekieltä, kuvakortteja ja muita apukeinoja. Usein lapset myös auttavat toisiaan ymmärtämään, esimerkiksi suomentamalla opettajan sanomia asioita tai näyttämällä mallia.

Hakeminen Tiirismaalle englanninkieliseen esikouluun tai ilmoittautuminen Leikkikoulun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Seniori-ryhmästä lapset jatkavat esiopetukseen. Olemme rakentaneet mahdollisuuden englanninkielen oppimisen jatkumoon yhdessä Tiirismaan englanninkielisten luokkien kanssa. Englanninkieliseen esiopetukseen oppilaat valitaan kielellistä valmiutta mittaavan soveltuvuuskokeen avulla. Oppilailta ei tässä vaiheessa edellytetä englannin kielen taitoa. Soveltuvuuskokeita on kaksi, suomenkielisille sekä englanninkielisille pyrkijöille.

Tiirismaan englanninkieliseen esiopetukseen pyrkiessä hakijan asuinkunnan on oltava Lahti ja hakijan tulee täyttää ilmottautumisvuoden aikana kuusi vuotta. Ilmoittautuminen testeihin alkaa alkuvuodesta, jolloin jaamme vanhemmille tietoa mm. esikoulun esittelytilaisuudesta sekä hakemisen ajankohdasta. Peruskoululuokille voi pyrkiä suoraan ja tällöin testataan englanninkielen osaamisen taso. Tiirismaan koulu vastaa hakutuloksista ja muusta ilmoittamisesta.

Tarjoamme esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta iltapäivisin esikoululaisille ja iltapäivätoimintaa 1.luokkalaisille. 

Esiopetusvuosi on mahdollista käydä myös kokonaan Leikkikoulussa, mikäli meille ilmoittautuu vähintään 7 lasta. Leikkikoulun oma eskari on erinomainen vaihtoehto, jos tarkoituksena on jatkaa peruskouluun omaan lähikouluun suomenkieliselle luokalle tai jos lapsi ei ole tullut valituksi Tiirismaan englanninkieliseen esiopetukseen. Turvallinen ja pieni ryhmä takaa englannin kielen ja muiden tärkeiden, kouluun valmistavien taitojen oppimisen. 

Iltapäiväryhmät esikoululaisille ja 1-luokkalaisille.

Tarjoamme esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta iltapäivisin  esiopetusikäisille ja iltapäivätoimintaa 1-luokkalaisille. Molemmilla ryhmillä on oma opettaja. Esikoululaiset tulevat meille pääsääntöisesti Tiirismaan englanninkielisestä esikoulusta ja 1.luokkalaiset Tiirismaan englanninkielisiltä luokilta. 

Iltapäivätoiminta alkaa heti koulupäivän päätyttyä ja haemme Tiirismaan esikoululaiset koululta esikoulupäivän jälkeen. Ekaluokkalaiset haemme alkusyksystä ja muutaman viikon harjoittelun jälkeen he kulkevat Leikkikoululle itsenäisesti.  Iltapäivätoimintamme tukee hyvin lapsen kielen oppimista Tiirismaan englanninkielisessä koulussa ja vahvistaa jo opittuja taitoja. 

Iltapäiväryhmämme tarjoaa lapsellenne turvallisen iltapäivän, joka koostuu erilaisista aktiviteeteistä ystävien kanssa. Viikoittainen aikataulu ja toiminta  muokataan ryhmien lukujärjestysten mukaan. Aktiviteetteihin kuuluvat mm. erilaiset kädentaidot ja askartelu, musiikki, laulut ja lorut, liikunta sekä lelupäivä ja vapaa leikki. Lisäksi ulkoilemme joka päivä, sään salliessa kahdesti
päivässä.

Leikkikoulun oma eskari on erinomainen vaihtoehto, mikäli ensisijaisesti haluat lapsesi jatkavan peruskouluun omaan lähikouluun tai lapsesi ei tullut valituksi Tiirismaan englanninkieliseen esiopetukseen. Meillä lapsi oppii englantia ja saa esiopetusta pienessä ryhmässä, joka mahdollistaa laadukkaan ja yksilöllisen opetuksen.

Scroll to Top