Historia

Lahden Englanninkielinen Leikkikoulu

Lahden Englanninkielisellä Leikkikoululla on merkittävä asema varhaiskasvatuksen antajana: onhan se toiminut Lahdessa jo vuodesta 1970. Vuosittain noin 75 lasta on leikkien, laulaen ja askarrellen oppinut englantia ja saanut tietoa englanninkielisten maiden kulttuureista.

Leikkikoulu toimi ensin Suomi-Amerikka -yhdistyksen ylläpitämänä, mutta vuonna 1991 perustettiin kannatusyhdistys, joka osti leikkikoulutoiminnan Suomi-Amerikka -yhdistykseltä ja on siitä asti ylläpitänyt leikkikoulutoimintaa. Leikkikoulun tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, vaan mm. varainhankinnassa saadut tulot käytetään Leikkikoulun hyväksi.

Vuosikymmenten saatossa on tapahtunut suuri muutos englannin kielen opetuksessa. 1970- ja 1980-luvuilla lapsille opetettiin englantia, mutta puhekielenä käytettiin myös suomen kieltä. 1990-luvun alussa Lahden Englanninkielinen Leikkikoulu otti käyttöön ensimmäisten koulujen joukossa Suomessa kielikylpymenetelmän, jossa opettajat käyttävät vain englannin kieltä, lapset käyttävät sekä suomen- että englannin kieltä.

Vuonna 2000 kannatusyhdistys osti omat toimitilat Saimaankatu 3:sta ja siitä lähtien on Leikkikoulussa toiminut myös kokopäiväryhmät.

Esikoulu ja peruskoulu

Lahden Englanninkielisen Leikkikoulun kannatusyhdistys toimi aktiivisessa yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, kun Lahteen perustettiin 1996 Tiirismaan englanninkieliset luokat. Englanninkielisillä luokilla lapset voivat suorittaa (myös) peruskoulun englannin kielellä. Tällä hetkellä englanninkieliseen Tiirismaan esikouluun pyritään suomenkielisten testien kautta, englannin kielen osaamista ei edellytetä. Peruskoululuokille voi pyrkiä suoraan ja tällöin testataan englanninkielen osaamisen taso.

Vieritä ylös