Historia

Lahden Englanninkielinen Leikkikoulu

Lahden Englanninkielisen Leikkikoulun (LEK) perusti Suomi-Amerikka-yhdistys vuonna 1970. Vuosittain noin 65 lasta oppivat englantia opetuksen, leikkien, laulujen ja askartelun kautta. Kannatusyhdistys ja sen hallitus perustettiin vuonna 1991, ja hallitus on siitä asti ylläpitänyt Leikkikoulua itsenäisesti ostettuaan toiminnan Suomi-Amerikka-yhdistykseltä.

Vuosikymmenten saatossa Leikkikoulu on kehittänyt opetusmenetelmiään jatkuvasti. 1970- ja 1980-luvuilla lapsille opetettiin englantia mutta puhekielenä käytettiin myös suomen kieltä. 1990-luvun alussa Lahden Englanninkielinen Leikkikoulu otti käyttöön ensimmäisten koulujen joukossa Suomessa varhaisen täydellisen kielikylpymenetelmän, jossa opettajat käyttävät lähes kokonaan vain englannin kieltä. Varhainen täydellinen kielikylpymenetelmä ei ole osoittautunut ainoastaan tehokkaaksi tavaksi opettaa lapselle uusi kieli, vaan sen on osoitettu myös vahvistavan lapsen yleistä oppimisvalmiutta.

Kannatusyhdistys osti toimitilat Saimaankatu 3:sta vuonna 2000, ja siitä lähtien Leikkikoulussa ovat toimineet myös kokopäiväryhmät. Leikkikoulun tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhdistys luo puitteet toiminnalle huolehtimalla taloudesta, hallinnosta ja toiminnan kehittämisestä. Suurin osa rahoituksesta koostuuhoitomaksuista. Kaikki tulot käytetään päiväkodin ja sen lasten tukemiseen. Tämä näkyy esimerkiksi uusien materiaalien hankkimisena, henkilöstön jatkuvana kehittämisenä, tilojen parantamisena, retkien rahoittamisena ja kulttuuritoiminnan tarjoamisena.

Scroll to Top