Toimintaperiaatteet

Kielikylpy

Leikkikoulumme käyttämää menetelmää kutsutaan varhaiseksi täydelliseksi kielikylvyksi (early total immersion). Kielen oppiminen tapahtuu opettajien ja lasten sekä lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa mm. musiikin, liikunnan, leikkien, pelien, askartelun ja muiden aktiviteettien välityksellä. Henkilökunta käyttää vain englantia, mutta lapset voivat käyttää joko suomea tai englantia, mutta heitä rohkaistaan käyttämään englannin kieltä. Varhaista kielikylpyä toteuttavat opettajat käyttävät luovuutta ja kärsivällisyyttä opettamisessaan: he varmistavat lapsen vieraan kielen ymmärtämisen muilla keinoilla kuin käyttämällä suomen kieltä.

Mitä kodilta odotetaan?

Lapsi oppii kielikylpymenetelmällä tehokkaasti englantia, suomen kieli kehittyy luonnollisesti, kun lapset keskenään käyttävät myös suomea. Varsinaisesti suomen kielen opettaminen on kodin vastuulla. Lukekaa paljon lapsellenne, loruilkaa ja keskustelkaa. Eli aivan samat ohjeet kuin neuvolassa annetaan kaikille vanhemmille. Näin takaamme lapsen hyvän suomen kielen oppimisen.

Kasvatuksellisuus

Kasvatuksellisesti Leikkikoulu noudattaa samoja periaatteita kuin Lahden kaupungin muu päivähoito, mutta englannin kielellä. Leikkikoulussa korostetaan päivittäisaktiviteeteissa toiminnallisuuden merkitystä. Lisäksi Leikkikoulu haluaa tarjota lapsille turvallisen ympäristön, jossa heillä on vapaus ja mahdollisuus kehittyä sosiaalisesti, fyysisesti ja psyykkisesti ilmapiirissä, jossa tuetaan lapsen itseluottamusta ja autetaan myönteisen oppimiskokemuksen ja elämänasenteen hankkimista.

Toiminnallisuus

Toiminnallisuus syntyy siten, että lapset jaetaan iän mukaan ryhmiin ja kullekin ryhmälle on ammattitaitoisten opettajien suunnittelemat päivä- ja viikkoaktiviteetit. Osa aktiviteeteistä toteutetaan pienryhmissä (8-10 lasta), jolloin myös lapsen yksilölliset tarpeet voidaan huomioida.

Päivärytmi ja viikkoaktiviteetit

  • Leikkikoulullamme on kiinteä päivärytmi, joka koostuu aktiviteettien, ruokailuaikojen, ulkoilun, levon ja leikin vuorottelusta. Päivärytmi muokataan kullekin ryhmälle sopivaksi
  • Päivittäin on omat aktiviteettinsa, joita ovat liikunta, askartelu, musiikki, esikoulutuokio ja omien lelujen kanssa puuhailu lelupäivänä
  • Kuukausittain tai useammin vaihtuvat teemat ovat esim. minä ja perheeni, maailman eläimiä jne. Edellä kuvatut aktiviteetit kootaan aina kielen oppimista palvelevan teeman ympärille

Lukuvuoden rytmitys

Leikkikoulu on kiinni kesällä 5 viikkoa ja ajankohta ilmoitetaan vuosittain. Leikkikoulu on kiinni joulun ja uudenvuoden välisen ajan sekä hiihtolomaviikon (viikko 9), nuodattaen Lahden koulujen loma-aikoja. Koulussamme juhlitaan kaikkia lukuvuoteen liittyviä juhlapäiviä kuten myös tutuimpia englantilaisen kielialueen juhlapyhiä. Lisäksi koulullamme vietetään joulu- ja kevätjuhlaa, jotka ovat koko perheen iltajuhlia.